Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Όροι και προϋποθέσεις

*Ισχύει στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald’s™